Yönetim Kurulu

 TAKD YÖNETİM KURULU

Başkan
Ilgaz DOĞUSOY

 

Başkan Yardımcısı
Erdem GÖKER

 

Genel Sekreter
Uğur SELEK

 

Mali Sekreter   
Deniz YALMAN

 

Üyeler  
Serkan ENÖN
Benan ÇAĞLAYAN
İsmail SAVAŞ
Recep SAVAŞ  
Başak OYAN ULUÇ
 

TÜSAD YÖNETİM KURULU

Başkan

N. Arzu MİRİCİ

 

2. Başkan

 Ayşe Filiz KOŞAR

 

Başkan Yardımcısı

Ülkü YILMAZ

 

Genel Sekreter

Sibel YURT

 

Sayman

Funda COŞKUN

Benan ÇAĞLAYAN

 

TÜSAD Akademi Başkanı

Oğuz KÖKTÜRK 

 

Üyeler

Sinem Nedime SÖKÜCÜ

Semra BİLAÇEROĞLU

Oğuzhan OKUTAN

Çağatay TEZEL