Bilimsel Program

10 Mayıs Salon A
13:00-14:15 Oturum 1 Arzu Mirici, Ilgaz Doğusoy
13:00-13:10 Hedefe Yönelik Tedavilerde Ne Değişti Erdem Göker
13:10-13:50 Akciğer Kanserinde Güncelleme Meral Gülhan, Uğur Selek, Özgür Samancılar, Handan Zeren
13:50-14:00 Görüntülemede Son Gelişmeler Recep Savaş
14:00-14:15 Tartışma
14:15-15:00

BMS UYDU SEMPOZYUMU
Nivolumab’la Türkiye’de Güçlenen  Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Deneyimi

Oturum Başkanı: Ülkü Yılmaz
Konuşmacı: M. Ali Kaplan

15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:30 Oturum 2 OLGULARLA SUBSOLİD NODÜL YAKLAŞIMI KONSEY: Ülkü Yılmaz, Çetin Atasoy, Funda Demirağ, Levent Elbeyli, Başak Oyan Uluç
15:15-15:30 MIA, AIS, LPA(Radyoloji) Canan Akman
15:30-15:45 Nasıl takip edelim?Ufuk Yılmaz
15:45-16:00 Ne Zaman ve Nasıl Cerrahi Çağatay Tezel
16:00-16:15 Patoloji-Patolog(Frozen?)  Büge Öz
16:15-16:30 Radyasyon Onkolojisi Mustafa Cengiz 
16:30-16:45 Kahve Molası
16:45-18:00 Oturum 3 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER ÇAĞINDA TANI Nil Molinas Mandel, Atilla Akkoçlu
16:45-17:05 Tümör heterojenitesi Ali Veral
17:05-17:25 Hangi yöntem? Ne kadar biyopsi? Ne zaman re- biyopsi? Sevda Cömert
17:25-17:45 Likit biyopsi Mehmet Ali Ergün
17:45-18:00 Tartışma
18:00-19:00 Seçim
   
11 Mayıs Salon A
08:30-10:00 Oturum 4 OLGULARLA KOMORBİDİTESİ OLAN AKC. CA. HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ Mustafa Özhan, Volkan Baysungur,
Ahmet Demirkazık, Erkan Topkan
08:30-08:50 Cerrahi ve Radyoterapi adayı koahlı hastada tedavi öncesi değerlendirme (Cerrahi ve Radyoterapi Olgusu) Benan Çağlayan
08:50:09:10 İnterstisyel Akciğer hastalığı ve kanser Pınar Akın Kabalak
09:10-09:30 Kanserde Pulmöner Trombo Emboli Deniz Köksal
09:30-09:50 Kardiak Co-Morbidite Elif Eroğlu
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:30 Oturum 5 AKCİĞER KANSER TEDAVİSİNDE İMMÜNOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Özlem Er, Türkkan Evrensel
10:15-10:30 İmmünoterapinin temel Mustafa Erman
10:30-10:45 İmmünoterapötikler Burçak Karaca
10:45-11:00 Anti EGFR TKİ Fulden Yumuk
11:00-11:15 Anti ALK TKİ Saadettin Kılıçkap
11:15-11:30 Radyolojik Değerlendirme Selen Bayraktaroğlu
11:30-12:15

ROCHE UYDU SEMPOZYUMU

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde 360° Tedavi Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Erdem Göker, Nil Molinas Mandel 

Konuşmacılar: Mustafa Erman, Fatih Köse

12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Oturum 6 OLGULARLA ONKOLOJİK TEDAVİ TOKSİSİTELERİ  Deniz Yalman, İsmail Savaş, Recep Savaş
13:30-13:45 Radyolojik Değerlendirme Çetin Atasoy
13:45-14:00 Kemoterapi Mehmet Ali Kaplan
14:00-14:15 Hedefe yönelik tedaviler Berna Kömürcüoğlu
14:15-14:30 İmmünoterapi Işıl Uzel
14:30-14:45 Radyoterapi Serap Akyürek
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:00

MSD UYDU SEMPOZYUMU

Metastatik Akciğer Kanseri 1. Basamak Tedavisinin Yeni Standartı: Pembrolizumab
Konuşmacılar: Başak Oyan Uluç, Özlem Uysal Sönmez

16:00-17:00 Oturum 7 EKSTRA TORASİK TÜMÖRLERLE BİRLİKTE AKCİĞER KANSERİ YÖNETİMİ Cengiz Gebitekin, Salih Topçu
16:00-16:20 Olgu 1 Celalettin Kocatürk
16:20-16:40 Olgu 2 Şebnem Yücel
16:40-17:00 Tartışma
17:00-19:00 Medikal Onkologlarla Buluşma Murat Akyol, Ahmet Dirican, İbrahim Yıldız, Olçun Ümit Ünal, Gürkan Ertuğrul, Seval Ay

 

11 Mayıs Cumartesi 
16:00-17:10

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Rıza Çetingöz, Deniz Nart, Kutsal Turhan, Mehmet Teomete 

16:00-16:07  Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Planlanan Hastada Pozitron Emisyon Tomografisine Ne Kadar Güvenelim? –Timuçin Alar 
16:07-16:14  Multipl Primer Akciğer Kanserlerine Genel Bakış –Nuran Katgı 
16:14-16:21  Malign Mezotelyomada Laboratuar Prognostik İndeksi’nin Sağkalım İçin Prediktif Değeri- Nazım Can Demircan
16:21-16:28  Evre 4 Akciğer Adenokarsinom Tanılı Bir Hastada Y Stent Uygulaması İle 1059 Gün Sağkalım – Ayşenaz Özcan 
16:28-16:35  Metastatik Akciğer Adenokanserinde Afatinib Deneyimi- Adilkerim Oyman 
16:35-16:42  Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Etkin Bir Prognostik Ve Prediktif Belirteç, Sodyum – Deniz Tataroğlu
16:42-16:49  İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Malignite Birlikteliği, Demografik Özellikler ve Sağkalıma Etkisi – Aysu Sinem Koç
16:49-16:56 Primer Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yapılan Akciğer Rezeksiyonlarındaklinik Deneyimimiz :14 Olgu – Ayten Güner Akbıyık
16:56-17:03  Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısı Alan ve Ekzon 19 Delesyonu veya Ekzon 21 Nokta Mutasyonu Saptanan
Hastaların Kliniko-patolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi – Şebnem Yücel 
17:03-17:10  Akciğer Grafilerinde Gözden Kaçırılan Akciğer Kanserlerini Radyolojik Kör Noktaları Ayrıntılı Olarak Değerlendirerek
Yakalayabilmek Mümkündür – Özden Çamurdan