Bilimsel Program

10 Mayıs Salon A
13:00-14:15 Oturum 1 
13:00-13:10 Hedefe Yönelik Tedavilerde Ne Değişti
13:10-13:50 Akciğer Kanserinde Güncelleme
13:50-14:00 Görüntülemede Son Gelişmeler
14:00-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve Molası
14:30-15:45 Oturum 2 OLGULARLA SUBSOLİD NODÜL YAKLAŞIMI KONSEY
14:30-14:45 MIA, AIS, LPA(Radyoloji)
14:45-15:00 Nasıl takip edelim?
15:00-15:15 Ne Zaman ve Nasıl Cerrahi
15:15-15:30 Patoloji-Patolog(Frozen?)
15:30-15:45 Radyasyon Onkolojisi
15:45-16:00 Kahve Molası
16:00-18:00 Oturum 3 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER ÇAĞINDA TANI
16:00-16:20 Tümör heterojenitesi
16:20-16:40 Hangi yöntem? Ne kadar biyopsi? Ne zaman re- biyopsi?
16:40-17:00 Likit biyopsi
17:00-17:15 Tartışma
17:15-18:30 Seçim
   
11 Mayıs Salon A
08:30-10:00 Oturum 4 OLGULARLA KOMORBİDİTESİ OLAN AKC. CA. HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ
08:30-08:50 Cerrahi ve Radyoterapi adayı koahlı hastada tedavi öncesi değerlendirme (Cerrahi ve Radyoterapi Olgusu)
08:50:09:10 İnterstisyel Akciğer hastalığı ve kanser
09:10-09:30 Kanserde Pulmöner Trombo Emboli
09:30-09:50 Kardiak Co-Morbidite
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:30 Oturum 5 AKCİĞER KANSER TEDAVİSİNDE İMMÜNOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER
10:15-10:30 İmmünoterapinin temel
10:30-10:45 İmmünoterapötikler
10:45-11:00 Anti EGFR TKİ
11:00-11:15 Anti ALK TKİ
11:15-11:30 Radyolojik Değerlendirme
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Oturum 6 OLGULARLA ONKOLOJİK TEDAVİ TOKSİSİTELERİ 
13:30-13:45 Radyolojik Değerlendirme
13:45-14:00 Kemoterapi
14:00-14:15 Hedefe yönelik tedaviler
14:15-14:30 İmmünoterapi
14:30-14:45 Radyoterapi
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:15 Oturum 7 EKSTRA TORASİK TÜMÖRLERLE BİRLİKTE AKCİĞER KANSERİ YÖNETİMİ
15:15-15:35 Olgu 1
15:35-15:55 Olgu 2
15:55-16:15 Tartışma