Bilimsel Program

10 Mayıs Salon A
13:00-14:15 Oturum 1 
13:00-13:10 Hedefe Yönelik Tedavilerde Ne Değişti
13:10-13:50 Akciğer Kanserinde Güncelleme
13:50-14:00 Görüntülemede Son Gelişmeler
14:00-14:15 Tartışma

14:15-15:00
UYDU SEMPOZYUMU
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:30 Oturum 2 OLGULARLA SUBSOLİD NODÜL YAKLAŞIMI KONSEY:
15:15-15:30 MIA, AIS, LPA(Radyoloji)
15:30-15:45 Nasıl takip edelim?
15:45-16:00 Ne Zaman ve Nasıl Cerrahi
16:00-16:15 Patoloji-Patolog(Frozen?)
16:15-16:30 Radyasyon Onkolojisi
16:30-16:45 Kahve Molası
16:45-18:00 Oturum 3 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER ÇAĞINDA TANI
16:45-17:05 Tümör heterojenitesi
17:05-17:25 Hangi yöntem? Ne kadar biyopsi? Ne zaman re- biyopsi?
17:25-17:45 Likit biyopsi
17:45-18:00 Tartışma
18:00-19:00 Seçim
   
11 Mayıs Salon A
08:30-10:00 Oturum 4 OLGULARLA KOMORBİDİTESİ OLAN AKC. CA. HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ
08:30-08:50 Cerrahi ve Radyoterapi adayı koahlı hastada tedavi öncesi değerlendirme (Cerrahi ve Radyoterapi Olgusu)
08:50:09:10 İnterstisyel Akciğer hastalığı ve kanser
09:10-09:30 Kanserde Pulmöner Trombo Emboli
09:30-09:50 Kardiak Co-Morbidite
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:30 Oturum 5 AKCİĞER KANSER TEDAVİSİNDE İMMÜNOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER
10:15-10:30 İmmünoterapinin temel
10:30-10:45 İmmünoterapötikler
10:45-11:00 Anti EGFR TKİ
11:00-11:15 Anti ALK TKİ
11:15-11:30 Radyolojik Değerlendirme
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Oturum 6 OLGULARLA ONKOLOJİK TEDAVİ TOKSİSİTELERİ 
13:30-13:45 Radyolojik Değerlendirme
13:45-14:00 Kemoterapi
14:00-14:15 Hedefe yönelik tedaviler
14:15-14:30 İmmünoterapi
14:30-14:45 Radyoterapi
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
16:00-17:00 Oturum 7 EKSTRA TORASİK TÜMÖRLERLE BİRLİKTE AKCİĞER KANSERİ YÖNETİMİ
16:00-16:20 Olgu 1
16:20-16:40 Olgu 2
16:40-17:00 Tartışma
17:00-19:00 Medikal Onkologlarla Buluşma Sponsor Boehringer Ingelheim